Aston Absolute Blue

Aston Absolute Blue

Aston Absolute Blue : รสหวานกลมกล่อม เน้นใบยาคุณภาพ มวนใหญ่ ก้นกรองสั้น

ราคา :

280 ฿

รายละเอียดสินค้า

Aston Absolute Blue

Aston Absolute Blue : รสหวานกลมกล่อม เน้นใบยาคุณภาพ มวนใหญ่ ก้นกรองสั้น

(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน)

สินค้าแนะนำ