GAMA PRO

GAMA PRO

GAMA PRO : บุหรี่หวานตัวใหม่จากค่ายที่มีความพรีเมี่ยมมากขึ้น รสชาติหวาน หอม มวนใหญ่ อีกหนึ่งตัวที่ทางร้านอยากแนะนำให้ลองค่ะ

ราคา :

340 ฿

รายละเอียดสินค้า

GAMA PRO

GAMA PRO : บุหรี่หวานตัวใหม่จากค่ายที่มีความพรีเมี่ยมมากขึ้น รสชาติหวาน หอม มวนใหญ่ อีกหนึ่งตัวที่ทางร้านอยากแนะนำให้ลองค่ะ

(บรรจุ 16 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน)

สินค้าแนะนำ