Gold Mount Premium Red (ซองแข็ง)

Gold Mount Premium Red (ซองแข็ง)

Gold Mount Premium : ใหม่ล่าสุดจาก gold mount ใบยาใหม่เน้นความนุ่มเป็นพิเศษความแรงปานกลาง

ราคา :

290 ฿

รายละเอียดสินค้า

Gold Mount Premium Red (ซองแข็ง)

Gold Mount Premium : ใหม่ล่าสุดจาก gold mount ใบยาใหม่เน้นความนุ่มเป็นพิเศษความแรงปานกลาง

(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน)

สินค้าแนะนำ